Ouderraad

De Klink kent uitaard ook een Ouderraad. Het doel van de ouderraad is school ondersteunen bij (buiten-)schoolse activiteiten.
Onze ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen.

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de Ouderraad uit de volgende ouders:
Voorzitter:             Alexandra Jacobs
Vice-voorzitter:     Jacqueline van Zandvoort
Secretaris:             Silvia Sniekers 
Penningmeester:  Peggy Peulen
Leden:                    Robert van Ratingen
                               Monique Kösters
                               Marieke Schers
                               Silvia Coonen-Derkx
                               
                                  

Klik op onderstaande datum voor de notulen van de ouderraadsvergadering

19-09-2017
21-11-2017
16-01-2018
06-03-2018