Ouderraad

De Klink kent uitaard ook een Ouderraad. Het doel van de ouderraad is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en te ondersteunen bij schoolacitiviteiten.
Onze ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen.

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de Ouderraad uit de volgende ouders:
Voorzitter:             Alexandra Jacobs
Vice-voorzitter:     Jacqueline van Zandvoort
Secretaris:             Silvia Sniekers 
Penningmeester:  Peggy Peulen
Leden:                    Robert van Ratingen
                               Monique Kösters
                               Marieke Schers
                               Silvia Coonen-Derkx
                               
                                  

Klik op onderstaande datum voor de notulen van de ouderraadsvergadering

19-09-2017