Ouderraad

De Klink kent uitaard ook een Ouderraad. Het doel van de ouderraad is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en te ondersteunen bij schoolacitiviteiten.
Onze ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen.

Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat de Ouderraad uit de volgende ouders:
Voorzitter:             Robert van Ratingen
Vice-voorzitter:     Margot Meijer
Secretaris:             Silvia Sniekers 
Penningmeester:  Peggy Peulen
Leden:                    Jacqueline van Zandvoort
                               Monique Kösters
                               Marieke Schers
                               Alexandra Jacobs
                               Robert Frenken   

Klik op onderstaande datum voor de notulen van de ouderraadsvergadering.

2016 05 24
2016 07 12
2016 10 04