Ouderbetrokkenheid

Samenwerken met ouders vinden we binnen De Klink heel belangrijk!  Ouders en leraren als ook ouders en medewerkers van Hoera kindercentrum werken ­voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. We zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind.
Dit kan op een aantal niveaus:

Incidenteel ondersteunend, door deel te nemen aan activiteiten;
Structureel door lid te worden van de Ouderraad;
Structureel door lid te worden van de Medezeggenschapsraad;

Achter de schermen werken we op dit moment binnen de Community of Practise (CoP) i.s.m. de PABO aan het onderwerp Ouderbetrokkenheid. Binnenkort zullen we u hierover meer informeren.